793 963 777 Zaloguj się

M. Modzelewska – Biuro Urbanistyczne w Nowym Sączu

Chciałam serdecznie podziękować za umożliwienie przeprowadzenia szkolenia w zakresie BHP dla mnie i moich pracowników. Forma szkoleń jest znakomita, ponieważ nie angażuje czasowo tak bardzo pracowników jak zwykłe szkolenia, co zawsze związane jest z określonymi stratami dla Firmy. Szkolenie przeprowadzone jest niezwykle sprawnie i na dobrym poziomie merytorycznym. Jeszcze raz dziękuje i polecam tą formę szkoleń dla wszystkich „zagonionych” właścicieli małych firm i ich pracowników. Z wyrazami uznania.