793 963 777 Zaloguj się

Monika Miłkowska – American Way Sp.z o.o.

Firma American Way „Korzystała ze szkoleń on- line z zakresu BHP dla kadry kierowniczej i oraz pracowników administracyjno – biurowych, przygotowanych przez firmę BHP-PPOŻ Szkolenie i Doradztwo na platformie www.e-bhpszkolenia.pl .Potwierdzamy wysoki poziom merytoryczny; zakres tematyczny jest przedstawiony w stopniu wyczerpującym w bardzo przystępny sposób dla uczestników szkolenia. Szkolenia zyskały wysoką ocenę wśród pracowników, a zdobyta wiedza jest na bieżąco wykorzystywana. Jakość usług świadczonych przez w/w firmę, szybkość komunikacji i przepływu informacji pozwala nam wydać pozytywną rekomendację dla przyszłych klientów firmy e-BHPszkolenia.pl.”