793 963 777 Zaloguj się

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy otrzymam certyfikat?

Certyfikat ukończenia szkolenia jest wysyłany poleconym listem priorytetowym niezwłocznie po zakończeniu kursu (jeszcze nawet tego samego dnia).

Istnieje także możliwość ekspresowego wysłania certyfikatu w wersji elektronicznej (e-mailem).

Czy Państwa firma posiada uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń?

Oczywiście że Tak. Nasi pracownicy posiadają niezbędne kwalifikacje: ukończone studia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kurs dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, przygotowanie pedagogiczne oraz wieloletnia praktykę dydaktyczną na różnych szczeblach edukacji.

Działalność oświatową prowadzimy na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej. Kwalifikacje są do wglądu po lewej stronie (w zakładce kwalifikacje).

Czy szkolenia on-line są uznawane przez Państwową Inspekcje Pracy?

E-szkolenia bhp są respektowane przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organy nadzoru nad warunkami pracy gdyż spełnione są wszystkie wymogi z rozporządzenia Ministra Pracy i Gospodarki w sprawie szkoleń w dziedzinie BHP.

Czy poradzę sobie z obsługą e-szkoleń?

Oczywiście, że TAK. Obsługa jest bardzo intuicyjna i nieskomplikowana. Na każde pytanie w fomie konsultacji lub pomocy technicznej odpowie wykfalifikowany specjalista ds. BHP oraz ochrony przeciwpożarowej.

Jak odbywa się szkolenie BHP przez internet

Szkolenie jest wyjątkowo łatwe i przystępne dla uczestników kursu.

Dostają Państwo indywidualne dane do logownia, gdzie znajdują się materiały szkoleniowe. Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi, nabytą wiedzę uczestnik szkolenia potwierdza w teście. Aby wynik szkolenia był pozywtyny uczestnik szkolenia musi uzyskać conjaminej 60% poprawnych odpowiedzi.

Jak długo trwa szkolenie?

Szkolenia odbywają się w formie samokształcenia kierowanego co oznacza, że uczestnik szkolenia sam decyduje o tempie nauki. Więc czas potrzebny do odbycia szkolenia jest zależny wyłącznie od uczestnika. To od Państwa zależy w jakim czasie przyswoicie lub zaktualizujecie swoją wiedzę i zakończycie naukę. Szkolenie można zakończyć nawet w ciągu jednego dnia.

Co to jest samokształcenie kierowane lub szkolenia on-line, e-szkolenia?

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkolenia BHP Samokształcenie kierowane to nowoczesna metoda naucznia na odległość za pośrednictwem internetu przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowów. Każdy użytkownik korzystający z tej formy szkolenia posiada indywidualne dane dostępowe, co daje mu przywilej wejścia w dowolnie wybranym czasie na wskazany adres, podając login oraz hasło. W każdej chwili użytkownik może je jednak przerwać i powrócić do miejsca, w którym wcześniej skończył, może również zacząć zupełnie w innym chcąc np. utrwalić materiał.

Jak wygląda certyfikat ukończenia szkolenia BHP?

Wszyscy uczestnicy szkolenia, którzy ukończą wybrane przez siebie kurs z wynikiem pozytywnym otrzymują zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia wg wzoru z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późń. zm.).