793 963 777 Zaloguj się

ADMINISTRATOR SIECI INFORMATYCZNEJ

Ocena ryzyka zawodowego: ADMINISTRATOR SIECI INFORMATYCZNEJ

Cena: 75 zł

Produkt w wersji elektronicznej: doc lub pdf

W ciągu kilku minut od zakupu, otrzymasz na swój e-mail zakupioną ocenę ryzyka zawodowego.

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 lub Risk Score (do wyboru).
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Podpis i pieczątka specjalisty ds. BHP.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentu oceny ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.
 • Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia  zagrożenia czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2.

Opis stanowiska pracy

Administrator sieci informatycznej zarządza siecią komputerową w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, administracyjnych i innych organizacjach.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • archiwizowanie konfiguracji urządzeń;
 • informowanie o dostępnych usługach i ich możliwościach;
 • instalowanie nowych wersji oprogramowania;
 • instalowanie systemu rozliczenia użytkowników za wykorzystane zasoby sieci;
 • konfigurowanie interfejsów sieciowych komputerów;
 • kontrola poprawności działania sieci poprzez reagowanie na wszelkie zakłócenia i nieprawidłowości;
 • nadzorowanie innych pracowników pod względem informatycznym;
 • nadzór nad prawidłową pracą urządzeń wspomagających;
 • prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie korzystania z sieci;
 • przestrzeganie zasad ochrony haseł;
 • reagowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego korzystania z sieci przez jej użytkowników;
 • tworzenie systemu haseł dostępu do urządzeń;
 • wskazywanie konieczności zainstalowania odpowiednich mechanizmów ochrony i wykrywania szpiegów;
 • wskazywanie niezbędnych danych administratorowi systemu komputerowego;
 • zapewnienie bezawaryjnej pracy sprzętu w sieci;
 • zapewnienie ochrony haseł i dostęp do sieci;
 • zarządzanie adresacją sieci;
 • zmiana w konfiguracji urządzeń i systemów sieciowych oraz ich dokumentowanie na bieżąco.

Podstawa prawna:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.