793 963 777 Zaloguj się

Ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja

Szczegóły szkolenia ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników :

Szkolenie jest przeznaczone dla osób wyznaczonych do zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w zakładzie pracy.

Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy (Art. 2091 K.P.) nie musisz już posiadać w swoim zakładzie pracy Inspektora ale do nadzoru w zakresie ochrony PPOŻ i ewakuacji pracowników musi być wyznaczony i przeszkolony pracownik w tym zakresie.

Ważność szkolenia:

bezterminowo

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników
  • postępowania w razie powstania pożaru i w sytuacjach zagrożeń.

Co zawiera cena:

  • dostęp do szkolenia
  • certyfikat
  • egzamin
  • przesyłkę
  • pomoc techniczną
  • konsultacje w wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo

Cena:

Liczba osób: 1-5 6-10 11-20 21-30 od 31
Cena brutto za osobę: 150 zł 130 zł 110 zł 90 zł 70 zł
Cena promocyjna: 59 zł 50 zł 45 zł 40 zł 35 zł

 

Ramowy program szkolenia:

1. Zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce oraz podstawowe przepisy prawne.
2. Zagrożenia pożarowe w obiekcie, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
3. Zadania i obowiązki pracowników z zakresie zapobiegania pożarom
4. Zadania i obowiązki pracowników w wyniku powstania pożaru
5. Ewakuacja ludzi i mienia, drogi i sposoby ewakuacji
6. Podręczny sprzęt gaśniczy praktyczna znajomość użycia i zastosowania środków gaśniczych.

Podstawa prawna:

Art. 2091 Kodeksu Pracy:

§ 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy (Art. 2091 K.P.) nie musisz już posiadać w swoim zakładzie pracy Inspektora ale do nadzoru w zakresie ochrony PPOŻ i ewakuacji pracowników musi być wyznaczony i przeszkolony pracownik w tym zakresie.