793 963 777 Zaloguj się

OGRODNIK

Ocena ryzyka zawodowego: OGRODNIK

Cena: 75 zł

Produkt w wersji elektronicznej: doc lub pdf

W ciągu kilku minut od zakupu, otrzymasz na swój e-mail zakupioną ocenę ryzyka zawodowego.

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 lub Risk Score (do wyboru).
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Podpis i pieczątka specjalisty ds. BHP.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentu oceny ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska
 • Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia  zagrożenia czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2.

Opis stanowiska pracy

Ogrodnik uprawia i pielęgnuje rośliny w gruncie, pod osłonami i w obiektach zamkniętych. Zajmuje się konserwacją zieleni oraz porządkuje i sprząta teren otaczający zieleń. Produkuje owoce, rośliny jadalne, rośliny ozdobne, grzyby jadalne, sadzonki, rośliny zielarskie itp. Przygotowuje glebę, przeprowadza zabiegi uprawowe takie jak orka, bronowanie i kultywatorowanie itp.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • zakładanie i pielęgnowanie upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych w gruncie, pod szkłem, folią i w obiektach zamkniętych;
 • projektowanie, realizowanie i utrzymanie aranżacji ogrodów prywatnych i publicznych;
 • dobieranie sadzonych roślin pod względem estetycznym oraz wymaganych przez nie warunków: nasłonecznienia, gleby, nawożenia itp.;
 • przygotowywanie gleby do siewu: nawożenie, orka, włókowanie, bronowanie, znakowanie oraz sporządzanie mieszanek glebowych, a także substratów do upraw roślin w inspektach, tunelach foliowych i szklarniach;
 • sadzenie nasion, trawy, sadzonek drzew i krzewów oraz układanie elementów ozdobnych, takich jak kamienie, głazy itp.;
 • przygotowywanie rozsady roślin oraz wysadzanie cebulek do gruntu;
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych, takich jak pielenie roślin, wyrywanie chwastów, przerywka, wzruszanie międzyrzędzi, przekopywanie i nawożenie gleby, opryskiwanie środkami ochrony roślin, koszenie trawy, przycinanie drzew i krzewów itp.;
 • podlewanie roślin ręczne lub za pomocą deszczowni przenośnych, stałych lub systemu kropelkowego;
 • prowadzenie szczepień roślin w celu uodpornienia ich na choroby;
 • cięcie roślin w celu przyspieszenia owocowania i kwitnienia;
 • zbieranie, przechowywanie i sprzedawanie plonów ogrodniczych;
 • eksploatowanie narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w ogrodnictwie, w tym prowadzenie i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą;
 • konserwowanie sprzętu, naprawianie drobnych usterek i współpracowanie z serwisantami;
 • stosowanie środków chemicznych w uprawie i ochronie roślin;
 • posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Podstawa prawna:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.