793 963 777 Zaloguj się

Pierwsza pomoc

Szczegóły szkolenia udzielania pierwszej pomocy:

Na podstawie Art. 209.1 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia środków niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wyznaczenia osób do udzielenia pierwszej pomocy w firmie.

§ 21, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) Pracownicy szkoły lub placówki podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Ważność szkolenia:

bezterminowo

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • nabycie przez uczestników elementarnej wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym
 • przygotowanie do udzielania pomocy w razie wypadku lub innego nagłego zdarzenia.

Co zawiera cena:

 • dostęp do szkolenia
 • certyfikat
 • egzamin
 • przesyłkę
 • pomoc techniczną
 • konsultacje w wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo

Cena:

Liczba osób: 1-5 6-10 11-20 21-30 od 31
Cena brutto za osobę: 150 zł 130 zł 110 zł 90 zł 70 zł
Cena promocyjna: 59 zł 50 zł 45 zł 40 zł 35 zł

 

Ramowy program szkolenia:

 • Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Wezwanie pomocy
 • Pomoc psychologiczna w sytuacjach zagrażających życiu
 • Ocena stanu poszkodowanego
 • Badanie obrażeń i urazów całego ciała
 • Postępowanie resuscytacyjne i resuscytacja u osoby dorosłej
 • Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc – INSTRUKCJE: 

 • Rany
 • Krwotok
 • Ciało obce
 • Złamania kości
 • Wstrząs
 • Odmrożenie
 • Oparzenia
 • Porażenie prądem elektrycznym
 • zatrucie chemiczne
 • Zawał serca

Podstawa prawna:

Art. 2091 Kodeksu Pracy:

§ 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy (Art. 2091 K.P.) nie musisz już posiadać w swoim zakładzie pracy Inspektora ale do nadzoru w zakresie ochrony PPOŻ i ewakuacji pracowników musi być wyznaczony i przeszkolony pracownik w tym zakresie.