793 963 777 Zaloguj się

PRACOWNIK SOLARIUM

Ocena ryzyka zawodowego: PRACOWNIK SOLARIUM

Cena: 75 zł

Produkt w wersji elektronicznej: doc lub pdf

W ciągu kilku minut od zakupu, otrzymasz na swój e-mail zakupioną ocenę ryzyka zawodowego.

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 lub Risk Score (do wyboru).
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Podpis i pieczątka specjalisty ds. BHP.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentu oceny ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.
 • Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia  zagrożenia czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2.

Opis stanowiska pracy

Pracownik solarium przygotowuje do pracy i obsługuje urządzenie solaryjne oraz dobiera preparaty do zabiegu solaryjnego. Głównym zadaniem pracownika solarium jest zapewnienie bezpiecznych kąpieli solaryjnych. Cel ten pracownik solarium osiąga poprzez wykonanie zadań zawodowych takich, jak zorganizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP i ppoż. oraz ochroną środowiska, a następnie przygotowanie zgodnie z instrukcjami urządzenia solaryjnego do wykonania kąpieli solaryjnych. Przed kąpielą solaryjną pracownik solarium ocenia stan skóry twarzy i ciała oraz przedstawia osobie korzystającej z kąpieli solaryjnej propozycję doboru odpowiednich do rodzaju skóry i karnacji preparatów. Ocena stanu skóry twarzy i ciała tak przed zabiegiem opalania, jak i po zabiegu opalania jest bardzo ważna, ponieważ gwarantuje bezpieczne korzystanie z kąpieli solaryjnej. Pracownik solarium dobiera również preparaty do pielęgnacji skóry twarzy i ciała, które po zabiegu w warunkach domowych powodują przedłużenie utrzymania efektu opalonego ciała i twarzy.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska;
 • przygotowywanie urządzenia solaryjnego do wykonywania kąpieli solaryjnych;
 • programowanie urządzenia do kąpieli solaryjnych;
 • dezynfekowanie urządzenia solaryjnego;
 • ocenianie stanu skóry twarzy i ciała przed kąpielą solaryjną;
 • dobieranie preparatów do rodzaju skóry i karnacji przed kąpielą solaryjną;
 • ocenianie stanu skóry twarzy i ciała po kąpieli solaryjnej;
 • dobieranie preparatów do pielęgnacji skóry twarzy i ciała po zabiegu solaryjnym w warunkach domowych.

Podstawa prawna:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.