793 963 777 Zaloguj się

ZDUN

Ocena ryzyka zawodowego: ZDUN

Cena: 75 zł

Produkt w wersji elektronicznej: doc lub pdf

W ciągu kilku minut od zakupu, otrzymasz na swój e-mail zakupioną ocenę ryzyka zawodowego.

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 lub Risk Score (do wyboru).
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Podpis i pieczątka specjalisty ds. BHP.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentu oceny ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.
 • Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia  zagrożenia czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2

Opis stanowiska pracy

Zdun wykonuje, naprawia i rozbiera różne rodzaje pieców ogrzewczych i kuchennych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, administracyjnych itp. przy zastosowaniu narzędzi murarskich i zduńskich oraz maszyn do przygotowania zaprawy i transportu.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • analizowanie rysunków i ustalanie na ich podstawie miejsca posadowienia pieca oraz rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych;
 • ocenianie jakości materiałów stosowanych do budowy pieców ogrzewczych i kuchennych;
 • przygotowywanie materiałów i osprzętu do budowy pieca;
 • wykonywanie fundamentu lub podmurówki pieca;
 • wycinanie otworów w kaflach, płytach i kształtkach szamotowych;
 • wymurowywanie cegłą szamotową wnętrza pieców żeliwnych i stalowych;
 • wykonywanie trzonów kuchennych zwykłych z cegły i trzonów kuchennych licowanych kaflami;
 • wykonywanie trzonów kuchennych z piekarnikiem i kociołkiem na wodę;
 • wykonywanie trzonów kuchennych z ogrzewaczami sąsiedniego pomieszczenia;
 • wykonywanie pieców ogrzewczych licowanych kaflami o konstrukcji kanałowej, wachlarzowej lub komorowej;
 • wykonywanie pieców ogrzewczych z multiplikatorami ogrzewającymi sąsiednie pomieszczenia;
 • wykonywanie trzonów kuchennych zbiorowego żywienia z ogrzewaniem gazowym;
 • wykonywanie pieców ogrzewczych wielopiętrowych z jednym paleniskiem;
 • wykonywanie kominków z otwartym paleniskiem;
 • naprawianie pieców i trzonów kuchennych;
 • rozbieranie pieców ogrzewczych i trzonów kuchennych.

Podstawa prawna:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.