793 963 777 Zaloguj się

Metodyka instruktażu stanowiskowego

Szczegóły szkolenia w zakresie metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego:

Szkolenie przeznaczone dla pracodawców, osób kierujących pracownikami i innych osób, którzy prowadzą instruktaże stanowiskowe nowozatrudnionych pracowników.

 

Ważność szkolenia:

5 lat

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

Celem jest zdobycie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do przekazania wiedzy w trakcie szkolenia stanowiskowego.

 

Co zawiera cena:

  • dostęp do szkolenia
  • certyfikat
  • egzamin
  • przesyłkę
  • pomoc techniczną
  • konsultacje w wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo
  • materiały szkoleniowe do przeprowadzenia instruktażu

Cena:

Liczba osób: 1-5 6-10 11-20 21-30 od 31
Cena brutto za osobę: 59 zł 50 zł 45 zł 40 zł 35 zł

Ramowy program szkolenia:

1. Podstawy procesu szkolenia w zakresie BHP
2. Przygotowanie programu szkolenia na stanowisku pracy (etapy instruktażu)
3. Metodyka instruktażu na stanowisku pracy (etapy instruktażu)

 

Podstawa prawna:

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie OKRESOWE BHP w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu), jest powszechnie obowiązującą formą nauczania.