793 963 777 Zaloguj się

Regulamin

O serwisie internetowym e-bhpszkolenia.pl

Sklep internetowy e-bhpszkolenia.pl, działający pod adresem www.e-bhpszkolenia.pl, prowadzony jest przez firmę: ADAM MICHALSKI  siedziba firmy: 31-445 Kraków, ul. Łaszkiewicza 4/53, NIP: 6572593688 REGON: 260334969 i jest wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

Opisy produktów

Wszelkie informacje zawarte w sklepie internetowym e-bhpszkolenia.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Ceny

Wszystkie ceny podane w serwisie e-bhpszkolenia.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN) i stanowią informację wiążącą od chwili złożenia zamówienia.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 • Zamówienia w serwisie e-bhpszkolenia.pl przyjmowane są poprzez stronę www.e-bhpszkolenia.pl i realizowane według kolejności ich składania.
 • Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru szkolenia, sposobu płatności oraz dostawy.
 • Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. e-bhpszkolenia.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Kupującego, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od e-bhpszkolenia.pl (takich jak błąd systemu komputerowego) wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.
 • Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony.
 • Przy realizacji każdego zamówienia wystawiamy fakturę.

Czas realizacji zamówienia

Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu i czas dostarczenia przesyłki przez spedytora: Pocztę Polską, kuriera DHL, TBA, STM lub Paczkomaty InPost. Czas realizacji zamówienia przez obsługę  zależy od rodzaju towaru i jest podawany przy jego opisie w sklepie internetowym.

Czas dostarczenia przesyłki przez:

 • DHL – (na terenie Polski) 24 godziny w dni robocze.
 • Kuriera miejskiego TBA w Warszawie – 2-4 godzin przy zamówieniu złożonym do godz. 14:00 w dni robocze.
 • Kuriera miejskiego STM w Poznaniu – 2-4 godzin przy zamówieniu złożonym do godz. 14:00 w dni robocze.
 • Pocztę Polską – (na terenie Polski) wynosi od 1 do 5 dni.
 • Paczkomaty InPost – 2-3 dni robocze.
 • Wysyłka elektroniczna (pdf) – do 2 dni roboczych

Sposoby płatności

e-bhpszkolenia.pl oferuje następujące sposoby płatności za pośrednictwem serwisu internetowego:

 • Przelewem bankowym (na podstawie wystawionej wcześniej przez e-bhpszkolenia.pl Faktury Proforma lub informacji o zamówieniu). Dostęp do usługi wysyłamy po otrzymaniu przelewu na nasze konto bankowe (numer podany niżej).
 • Przelewem w systemie on-line za pośrednictwem Przelewy24. e-bhpszkolenia.pl nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących konta klienta. Po złożeniu zamówienia i wpłacie przez klienta, na konto firmy przelewy24.

Dostawa

Zamówione produkty dostarczamy za pośrednictwem:

 •  DHL.
 • Poczta Polska (tylko towary mieszczące się w kopercie A4 i do 1 kg).

Rezygnacja z zamówienia

W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt z opiekunem klienta na adres z którego zostało wysłane potwierdzenie złożenia zamówienia. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa tylko w przypadku jeśli szkolenie nie zostało uruchomione tzn. nie zostały wysłane dane dostępu do logowania w celu jego odbycia.

Zamówienie należy zrealizować w bieżącym roku.

Reklamacje

 • W przypadku stwierdzenia niezgodności Klient ma prawo do złożenia reklamacji mailowo na adres z którego otrzymał informacje dotyczące szkolenia.
 • Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez opiekuna szkoelnia i w przypadku jej uznania, zaświadczenie zostaje wymienione na pełnowartościowe.
 • e-bhpszkolenia.pl wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi (z wyjątkiem umów zawieranych z konsumentami) na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego (art. 558 k.c.).
 • Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni.

Informacja o cookies

Polityka dotycząca plików COOKIES (ciasteczek)

Pliki cookie to znana od lat 90tych technologia pozwalającą stronie internetowej na zapisanie krótkich plików tekstowych na urządzeniu końcowym wyświetlającym stronę internetową (np. Komputer PC, Tablet, smartfon) Możliwość zapisania pliku cookie jest wspierana przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe.

Właściciel strony internetowej e-bhpszkolenia.pl – używa plików cookie w następującym w celu identyfikacji i podtrzymywania sesji użytkownika (np. zapisanie stanu koszyka zamówień)

Oświadczenie odwiedzającego

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na umieszczenie ciasteczek firmy e-bhpszkolenia.pl na Twoim komputerze lub urządzeniu przenośnym.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na umieszczenie ciasteczek możesz zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Proszę mieć jednak na uwadze, że wyłączenie ciasteczek spowoduje nieprawidłowe działanie strony, w szczególności formularza składania zamówień.

Oświadczenie właściciela witryny

Firma e-bhpszkolenia.pl oświadcza że nie przechowuje w plikach cookie żadnych danych identyfikujących odwiedzającego stronę.

Ochrona danych osobowych

Składając zamówienie lub rejestrując się na Platformie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez e-BHPszkolenia.pl wyłącznie dla celów związanych ze świadczeniem zamówionych usług. Użytkownikowi z tego tytułu przysługuje prawo wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. e-BHPszkolenia zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi.

Dane o Użytkowniku uzyskane w trakcie korzystania przez niego z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Platformy będą wykorzystane wyłącznie w celach związanych z udziałem Użytkownika w kursach i szkoleniach i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie powyższych informacji wymagane jest przepisami prawa.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
e-BHPszkolenia.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania zmienionego regulaminu na stronie e-bhpszkolenia.pl. Nie dotyczy to umów zawartych na podstawie regulaminu obowiązującego przed dokonaniem zmian, do których zastosowanie mieć będzie regulamin w dotychczasowym brzmieniu, chyba, że Kupujący po niezwłocznym zawiadomieniu go przez e-bhpszkolenia.pl.o wprowadzonych zmianach, wyrazi na nie zgodę.

Dane kontaktowe

E-bhpszkolenia.pl

ADAM MICHALSKI

31-445 Kraków, ul. Łaszkiewicza 4/53

NIP: 6572593688

REGON: 260334969;

tel. 793-963-777

Konto bankowe

Mbank S.A.

77 1140 2004 0000 3302 3178 6441