793 963 777 Zaloguj się

OPIEKUN ZWIERZĄT

Ocena ryzyka zawodowego: OPIEKUN ZWIERZĄT

Cena: 75 zł

Produkt w wersji elektronicznej: doc lub pdf

W ciągu kilku minut od zakupu, otrzymasz na swój e-mail zakupioną ocenę ryzyka zawodowego.

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 lub Risk Score (do wyboru).
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Podpis i pieczątka specjalisty ds. BHP.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentu oceny ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska
 • Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia  zagrożenia czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2.

Opis stanowiska pracy

Opiekun zwierząt domowych opiekuje się psami, kotami i innymi zwierzętami hodowanymi. Rozpoznaje zachowania i potrzeby zwierząt domowych. Przeprowadza zabiegi pielęgnacyjne oraz odpowiednio żywi zwierzęta domowe.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • opiekowanie się psami i kotami oraz innymi zwierzętami domowymi, w tym: rozpoznawanie zachowań psów i kotów oraz innych zwierząt domowych i ich potrzeb, pielęgnowanie zwierząt domowych zgodnie z wymogami danego gatunku i rasy, nawiązywanie kontaktu i stosowanie różnych metod pracy ze zwierzętami domowymi, praca ze zwierzętami domowymi lękliwymi i agresywnymi, pielęgnowanie i opiekowanie się szczeniakami, odpowiednie żywienie zwierząt domowych;
 • opiekowanie się zwierzętami futerkowymi, w tym rozpoznawanie podstawowych potrzeb i pielęgnowanie zwierząt futerkowych oraz prawidłowe żywienie zwierząt futerkowych;
 • posługiwanie się akcesoriami i sprzętem do opieki nad zwierzętami domowymi;
 • nawiązywanie kontaktu i umiejętne prowadzenie rozmowy;
 • sporządzanie umów ze zlecającymi opiekę nad zwierzętami;
 • tworzenie kosztorysu usługi i dokonywanie rozliczeń;
 • doskonalenie kompetencji w zakresie pielęgnacji i opieki nad zwierzętami domowymi;
 • przestrzeganie zasad ergonomii, etyki zawodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opieki nad zwierzętami domowymi.

Podstawa prawna:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.