793 963 777 Zaloguj się

PROJEKTANT STRON INTERNETOWYCH (WEBMASTER)

Ocena ryzyka zawodowego: PROJEKTANT STRON INTERNETOWYCH (WEBMASTER)

Cena: 75 zł

Produkt w wersji elektronicznej: doc lub pdf

W ciągu kilku minut od zakupu, otrzymasz na swój e-mail zakupioną ocenę ryzyka zawodowego.

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 lub Risk Score (do wyboru).
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Podpis i pieczątka specjalisty ds. BHP.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentu oceny ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.

Opis stanowiska pracy

Projektant stron internetowych (webmaster) projektuje i tworzy strony www w internecie na zlecenie różnych kontrahentów, wykorzystując specjalistyczne programy komputerowe, umieszcza je w serwerze. Opracowuje materiały tekstowe, fotograficzne, graficzne i dźwiękowe w jedną spójną całość, wykorzystując dobrą znajomość rynku reklamy i handlu w internecie, agencji i największych ogłoszeniodawców.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • przyjmowanie zleceń na opracowanie projektu stron i ich wdrażanie;
 • współpraca z różnymi kontrahentami: instytucjami, firmami handlowymi, agencjami reklamowymi, wydawnictwami, redakcjami itp., które pragną zaistnieć w internecie;
 • opracowywanie scenariuszy projektów tekstowych, graficznych, fotograficznych i dźwiękowych w celu tworzenia stron www;
 • projektowanie i tworzenie stron internetowych wg opracowanego scenariusza na zlecenie różnych kontrahentów;
 • wykorzystywanie różnych specjalistycznych programów komputerowych multimedialnych do realizacji i wdrożenia projektu;
 • wprowadzanie linków do projektowanych stron;
 • uzupełnianie i aktualizowanie informacji zawartych na stronach www;
 • nawiązywanie kontaktów z grafikami komputerowymi, plastykami oraz autorami materiału informacyjnego w celu opracowania spójnej koncepcji projektu;
 • wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
 • nadzorowanie innych pracowników;
 • dbanie o poprawne działanie serwera www;
 • zarządzanie zasobami internetowymi i intranetowymi w firmie;
 • usuwanie awarii serwera;
 • szkolenie pracowników firmy w zakresie obsługi internetu.

Podstawa prawna:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.