793 963 777 Zaloguj się

SKARBNIK

Ocena ryzyka zawodowego: SKARBNIK

Cena: 75

Produkt w wersji elektronicznej: doc lub pdf

W ciągu kilku minut od zakupu, otrzymasz na swój e-mail zakupioną ocenę ryzyka zawodowego.

Charakterystyka ryzyka zawodowego

 • Ryzyko zawodowe zawiera około 20 stron.
 • Ocenę ryzyka zawodowego opracowano zgodnie z Polską Normą PN-N-18002 lub Risk Score (do wyboru).
 • Pierwsza strona ryzyka zawodowego, zawiera miejsce na zatwierdzenie dokumentu.
 • Podpis i pieczątka specjalisty ds. BHP.
 • Ostatnia strona dokumentu zawiera miejsce na podpis pracownika, potwierdzający zapoznanie się z ryzykiem zawodowym.

Spis treści dokumentu oceny ryzyka:

 • Strona tytułowa.
 • Charakterystyka Metody PN-N-18002 lub Risk Score.
 • Opis dla stanowiska pracy.
 • Wymagania dla stanowiska pracy.
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy.
 • Karta pomiaru ryzyka zawodowego.
 • Plan działań korygujących ryzyko zawodowe dla stanowiska pracy.
 • Potwierdzenie zapoznania z dokumentacją dla stanowiska.
 • Ocena ryzyka zawodowego uwzględnia  zagrożenia czynnikiem biologicznym SARS-CoV-2.

Opis stanowiska pracy

Skarbnik zajmuje się odpowiednim wyposażeniem skarbca, przechowywaniem w nim właściwie zabezpieczonych wartości. Wykonuje czynności kontrolne oraz czynności związane z przyjmowaniem i wydawaniem wartości kasjerom oraz niektórym klientom.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy

 • dbanie o właściwe zabezpieczenie i wyposażenie skarbca;
 • prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie powierzonych wartości;
 • zasilanie skarbca w gotówkę i odprowadzanie powierzonych wartości;
 • wydawanie i przyjmowanie wartości pieniężnych od kasjerów;
 • kontrolowanie pozostałości kasowych i przyjmowanie ich do skarbca;
 • dokonywanie większych wypłat i przyjmowanie większych wpłat bezpośrednio od klientów;
 • przyjmowanie zasiłków monet, bonów oszczędnościowych, medali okolicznościowych i innych wartości oraz wydawanie ich na stanowiska kasowe;
 • prowadzenie ksiąg skarbcowych, uzgadnianie z natury stanów wartości skarbcowych z ewidencjami skarbca i stanami księgowymi;
 • nadzorowanie formowania paczek banknotów i woreczków z monetami oraz liczenie i formowanie wiązek skarbcowych z luźnych paczek banknotów;
 • otwieranie i przeliczanie przesyłek wartości pieniężnych krajowych i zagranicznych;
 • sprawdzanie autentyczności znaków pieniężnych przed włączeniem do zapasu skarbcowego, kontrola prawidłowości niszczenia banknotów;
 • prowadzenie instruktażu i kontrolowanie pracy kasjerów;
 • wydawanie zgody na przebywanie innych osób w skarbcu;
 • sporządzanie protokołów z przejęcia skarbca;
 • przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów o ochronie tajemnicy służbowej i państwowej.

Podstawa prawna:

Prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Na mocy § 226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powinien poinformować o zaistniałym ryzyku pracowników oraz zapoznać ich z zasadami ochrony przed zagrożeniami kładąc przy tym nacisk na stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.